Ухвалою Чернігівського апеляційного суду від 22.07.2020 справа №4823/118/20 провадження №22ск/4823/14/20 було задоволено заяву клієнта та скасовано рішення Постійнодіючого Третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором та стягнуто з ПАТ «Альфа-Банк» судовий збір.

Позиція клієнта була наступною: він не приймав участі в засіданні по справі третейського суду про стягнення з нього на користь акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості за кредитним договором, його не було повідомлено про розгляд Новозаводським районним судом міста Чернігова заяви акціонерного товариства «Альфа-Банк» про видачу виконавчого листа.

Коротко про справу

Починаючи з листопада 2001 року клієнт не змінював місця реєстрації проживання, що підтверджується копією паспорта з відміткою про прописку. Клієнт з упевненістю стверджує, що в 2011-2012 роках на його адресу не надходило ніяких поштових повідомлень чи судових повісток від Постійнодіючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз», та із Новозаводського районного суду міста Чернігова.

В листопаді 2011року по телефону дізнався від представників акціонерного товариства «Альфа-Банк» про те, що за ним існує заборгованість перед АТ «Альфа-Банк» по кредитному договору.

11.11.2011 надав АТ «Альфа-Банк» звернення, в якому повідомив про свою непричетність до укладеного договору та повідомив про шахрайські дії по відношенню до нього. Звернення було зареєстровано через Кіровоградське відділення АТ «Альфа-Банк» за вхідним номером №.

За інформацією сайту Єдиного державного реєстру судових рішень дізнався про наявність ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11.11.2011справа №6-4752/11.

Арешт на майно було накладено на виконання ухвали Новозаводського районного суду міста Чернігова від 11.11.2011 на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» про стягнення з нього на користь акціонерного товариства «Альфа-Банк» заборгованості за кредитним договором та судових витрат.

Законом України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам» № 2983-VI від 03.02.2011 року, який набрав чинності 12.03.2011 року, частину першу статті 6 Закону України “Про третейські суди» доповнено пунктом 14, згідно якого третейські суди не можуть розглядати справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі, споживачів послуг банку – кредитної спілки.

Рішення Постійно діючим третейським судом у справі ухвалено 11.11.2014 року – після внесення змін до Закону, а тому, враховуючи, що спір виник з договору споживчого кредиту, укладеного сторонами, третейський суд, приймаючи рішення про стягнення кредитної заборгованості, вийшов за межі своєї компетенції та розглянув не підвідомчу йому справу. Отже ухвалене рішення не могло бути звернуто до виконання.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про третейські суди» в редакції, що діяла на час розгляду справи третейським судом до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь – який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 6 Закону передбачалося, що третейські суди в порядку, передбаченому цим Законом, можуть розглядати будь – які справи, що виникають з цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ, які не підвідомчі третейському суду.

Вказаний перелік таких справ доповнений пунктом 14 відповідно до Закону України від 03.02.2011 року № 2983-VI, який набрав чинності 12.03.2011 року, який передбачає, що справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку – кредитної спілки не підвідомчі третейському суду.

На час звернення ПАТ «Альфа – Банк» до третейського суду та на час розгляду заяви про видачу виконавчого листа вже діяла вказана редакція статті 6 Закону України «Про третейські суди».

Розділом ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судом» передбачено, що після набрання чинності цим Законом третейські суди припиняють розгляд справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі, споживачів послуг банку – кредитної спілки, розгляд яких було розпочато до дня набрання чинності цим Законом, про що виноситься мотивована ухвала.

Незалежно від предмета і підстав позову та незважаючи на те, хто звертається з позовом до суду банк чи інша фінансова установа чи споживач, на правовідносини, що виникають зі споживчого кредиту, поширюється дія Закону України «Про захист прав споживачів».

Наведені висновки щодо застосування наведених правових норм містяться в постановах Верховного Суду України від 11.11.2015 року – справа № 6-1716цс15, від 03.02.2016 року – справа № 6-2630цс15, в постановах Верховного Суду від 06.08.2018 року – провадження № 61-2091ав18, від 27.08.2018 року – провадження № 61-35247ав18.

У справі, яка переглядається, мав місце спір про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту, проте, Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській Громадській Організації «Всеукраїнський фінансовий союз» ухвалив рішення в даній справі, незважаючи на те, що набрав чинності Закон України «Про внесення змін до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судом».

Зазначене свідчить про те, що третейський суд фактично вийшов за межі своєї компетенції, в зв’язку з чим ухвалене судом рішення не могло бути звернуто до виконання.

Результат:
Апеляційним судом заяву клієнта задоволено повністю.

інші випадки з практики