Визнання недійсним виконавчого напису нотаріуса

Було надано правову допомогу у справі за позовом до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про визнання недійсним виконавчого напису нотаріуса.
Позов задоволено повністтю.

Обставини справи:

11.09.2020 року позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 14.08.2020 року та зареєстрований в реєстрі за No 17526 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем про стягнення з нього на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованість в розмірі 29058 грн. 43 коп.

У серпні 2020 року він отримав постанову приватного виконавця виконавчого округу міста Київ Малкової Марії Вікторівни про відкриття провадження від 31.08.2020 року у виконавчому провадженні No 62911835, відповідно до якої він є боржником за виконавчим провадженням, розпочатим по виконанню виконавчого напису нотаріуса No 17526, виданого 14.08.2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем, яким було стягнуто з нього на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованість в розмірі 29058 грн. 43 коп.

Однак, між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» відсутні будь-які договірні зобов`язання, він не отримував від останніх повідомлень про наявну заборгованість, крім того, не зрозуміло за який час було зроблено розрахунок боргу.

У постанові приватного виконавця від 31.08.2020 року у виконавчому провадженні No 62911835 невірно зазначено адресу боржника: АДРЕСА_1 , так як він фактично зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, виконавчий напис вчинений з порушенням діючого законодавства, оскільки відсутні докази на підтвердження безспірності заборгованості, порушено строк позовної давності та відсутні договірні правовідносини між стягувачем та боржником.
14.08.2020 року приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай О.С. був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за No 17526, про стягнення з боржника ОСОБА_1 на користь стягувача ТОВ «Вердикт Капітал» заборгованості за кредитним договором No 500978765 від 02.06.2015 року за період з 29.01.2019 року по 11.03.2020 року в загальній сумі 28408 грн. 43 коп., з яких:

 • прострочена заборгованість за сумою кредиту становить 7682 грн. 87 коп.;
 • прострочена заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 7188 грн. 83 коп.;
 • строкова заборгованість по несплаченим відсоткам за користування кредитом – 9936 грн. 73 коп.;
 • строкова заборгованість за штрафами і пенями – 3600 грн. 00 коп.;
 • а також 650,00 грн. плати за вчинення нотаріусом виконавчого напису на підставі ст.31 Закону України Про нотаріат».

Зі змісту оспорюваного виконавчого напису вбачається, що правонаступником усіх прав та обов`язків АТ «Альфа-Банк» на підставі договору відступлення права вимоги за кредитними договорами 2019-1АБ/ВЕСТА від 28.01.2019 року є ТОВ “Фінансова компанія “ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА”, правонаступником усіх прав та обов`язків якого на підставі договору відступлення прав вимоги за кредитними договорами 29-01/19/1 від 29.01.2019 року є відповідач ТОВ «Вердикт Капітал».
Відповідно до статей 87, 88, 89 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

У виконавчому написі повинні зазначатися:

 1.  Дата (рік, місяць, число) його вчинення, посада, прізвище, ім`я, по батькові нотаріуса, який вчинив виконавчий напис;
  найменування та адреса стягувача;
 2.  Найменування, адреса, дата і місце народження боржника, місце роботи (для громадян), номери рахунків в установах банків (для юридичних осіб);
 3. Строк, за який провадиться стягнення;
 4.  Суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, в тому числі пеня, проценти, якщо такі належать до стягнення;
 5.  Розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;
  номер, за яким виконавчий напис зареєстровано;
  дата набрання юридичної сили;
 6.  Строк пред`явлення виконавчого напису до виконання.

Виконавчий напис скріплюється підписом і печаткою нотаріуса.

 

Вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна.

При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права.

Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло в стягувача раніше.

Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення.

Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й, крім того, також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису стаття 88 Закону України «Про нотаріат».

Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем.

Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

Матеріали справи свідчать про те, що приватному нотаріусу, при подачі заяви про вчинення виконавчого напису відповідачем, було надано виписку з рахунку позивача, яка містила загальний розмір заборгованості по кредиту, процентах, штрафам та пенею.

Однак, дана виписка не дає можливості зробити висновок про дату та період виникнення та нарахування заборгованості по кредиту, відсоткам, штрафам та пенею, неможливо відслідкувати дати внесення платежів позивачем, їх зарахування в рахунок погашення заборгованості, період за який виникла заборгованість, що позбавляє можливості встановити дату настання строку платежу по кредитному договору, підтвердити (перевірити) дані про прострочення платежу (наявності боргу), строку настання права вимоги до позивача за кредитним договором, пропуск строку позовної давності.

Підставами оскарження виконавчих написів може бути як порушення нотаріусом процедури вчинення напису (наприклад, неповідомлення боржника про вимогу кредитора), так і неправильність вимог боржника.

Ознакою безспірності вимоги є відсутність заперечень боржника щодо заборгованості та її розрахунку, а також відсутності будь-яких суперечностей у поданих документах.

На підтвердження заборгованості нотаріусу мають бути подані документи, що свідчать про визнання боржником вимог кредитора.

Тобто, нотаріус повинен упевнитися в розумінні боржником пред`явлених для нього вимог і визнання їх.

Документом, що підтверджує такий факт, є отримання боржником вимоги стягувача з підписом боржника про його отримання.

Однак приватному нотаріусу, вочевидь, не було надано доказів на підтвердження відправлення копії письмової вимоги до позивача про погашення заборгованості та повідомлень про заміну кредитора, а також відсутнє підтвердження отримання ним такої письмової вимоги з попередженням про вчинення виконавчого напису у випадку непогашення заборгованості.

Верховний Суд у своїй постанові від 12 березня 2020 року у справі No 757/24703/18-ц (провадження No 61-12629св19) дійшов висновку, що оскільки серед документів, наданих банком нотаріусу для вчинення виконавчого напису, відсутній оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів), за яким стягнення заборгованості може провадитися у безспірному порядку, а надана нотаріусу анкета-заява позичальника не посвідчена нотаріально, отже не могла бути тим договором, за яким стягнення заборгованості могло бути проведено у безспірному порядку шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, тому наявні підстави для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Аналогічна правова позиція викладена і у постанові Верховного Суду від 15.04.2020 року у справі No 158/2157/17.

Таким чином, нотаріусом для вчинення виконавчого напису належним чином не здійснена перевірка наявності певних умов, за яких може бути вчинена зазначена нотаріальна дія, а також перевірка всіх пред`явлених для вчинення виконавчого напису документів, які підтверджують безспірність зазначеної заборгованості боржника перед стягувачем.

Отже, наявні підстави для визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, у зв`язку з недотриманням умов вчинення виконавчого напису щодо подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника.

Судове рішення по справі.

Позовну заяву ОСОБА_1 до приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу Горай Олега Станіславовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» про визнання недійсним виконавчого напису нотаріуса,- задовольнити.
Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений 14.08.2020 року та зареєстрований в реєстрі за No 17526 приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Горай Олегом Станіславовичем про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» заборгованість в розмірі 29058 грн. 43 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал» на користь ОСОБА_1 сплачений судовий збір в сумі 840 грн. 80 коп., а також в сумі 420 грн. 40 коп.

Ссилка для переходу на рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/100576203

інші випадки з практики