Про безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 га

Згідно зі статтею 13 Конституції України, земля є об`єктом права власності Українського народу.

Але мало хто з громадян знає, що має право на безоплатне отримання у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Треба пам’ятати, що скористатися цим правом можна лише у випадку, якщо раніше Вам для ведення особистого селянського господарства безоплатно земля не виділялася. Що грунтується на наступних нормах законодавства.

Відповідно до п. “б” ч. 1 ст.  121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, зокрема для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара.

Чинним законодавством не передбачено безоплатне отримання земельних ділянок із будь-якою прив’язкою до місця реєстрації, проживання, перебування тощо.

Отже кожен громадянин може отримати земельні ділянки на території будь-якого населеного пункту України або за межами такого населеного пункту.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

При цьому, відповідно до положень статті 118 Земельного кодексу України, порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадянам передбачає реалізацію таких послідовних етапів:

  • звернення громадян з клопотанням про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  • надання дозволу відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування;

  • розробка суб`єктами господарювання за замовленням громадян проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

  • погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в порядку, передбаченому статтею 186-1 Земельного кодексу України;

  • затвердження відповідним органом виконавчої влади або місцевого самоврядування проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Таким чином, передача – надання земельної ділянки у власність відповідно до статті 118 Земельного кодексу України є завершальним етапом визначеної процедури безоплатної приватизації земельних ділянок.

З чого починати?

Статтею 123 Земельного кодексу України встановлено, що особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

Важливо звернути увагу на те, що до заяви – клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, необхідно додати викопіювання, за яким можливо ідентифікувати бажану земельну ділянку на місцевості, зокрема це викопіювання повинно містити прив`язку земельної ділянки до відповідного населеного пункту, указано кадастровий номер суміжної ділянки, площа бажаної земельної ділянки та графічно позначено цю земельну ділянку.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Якщо орган влади відмовляється розглядати у місячний строк вашу заяву?

В цьому випадку по закінченню місячного терміну з моменту звернення із заявою про надання дозволу можна замовляти розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомити відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

До письмового повідомлення додати договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб`єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою, і погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

Затвердження проекту землеустрою органом місцевого самоврядування повинно відбуватись пленарно у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом України.

Що робити, коли орган місцевого самоврядування відмовляється розглядати питання та передавати земельну ділянку у власність?

В цьому випадку важливо щоб:

  • були докази про звернення до органу місцевого самоврядування про затвердження проекту;

  • проект землеустрою відповідав вимогам статті 186-1 Земельного кодексу України.

В такому випадку суд може своїм рішенням зобов`язати орган місцевого самоврядування затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею у власність.

Чи не буде це вважатись втручанням у дискреційні повноваження органу місцевого самоврядування?

Ні, оскільки під дискреційними повноваженнями слід розуміти надання органу або посадовій особі повноважень діяти на власний розсуд в межах закону.

Тобто, дискреційні повноваження полягають у виборі діяти, чи не діяти, а якщо діяти, то у виборі варіанту рішення чи дії серед варіантів, що прямо або опосередковано закріплені у законі.

В той же час, повноваження державних органів – органів місцевого самоврядування, не є дискреційними, коли є лише один правомірний та законно обґрунтований варіант поведінки суб`єкта владних повноважень.

Таким чином, шановні громадяни, якщо Ви маєте бажання безоплатно отримати у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, запасіться терпінням, витримкою та дійте!

інші випадки з практики