У справі проти Банку було зменшено заборгованість з кредиту з 15734 грн до 452 грн.

Коротко про справу

Справа №392/1314/17

У серпні 2017 року Банк звернувся до суду із позовом про стягнення з Клієнта заборгованості з кредиту.

Позов мотивовано тим, що Клієнт відповідно до укладеного договору отримав кредит у розмірі 1400 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 30 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки.

Банк наполягав, що Клієнт дав свою згоду на те, що підписана ним заява разом з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Правилами користування платіжною карткою», та «Тарифами Банку», які викладені на банківському сайті, складає між ним та Банком договір, і це підтверджується підписом у заяві.

У зв’язку з неналежним виконанням взятих на себе зобовязань, між Клієнтом та Банком має місце заборгованість станом на липень 2017 року в розмірі 15734,67 грн.

Рішенням районного суду позовну заяву Банку задоволено частково.

Стягнуто з Клієнта на користь Банку заборгованість за кредитним договором в розмірі 14509,21 грн.

На дане рішення Клієнтом було подано апеляційну скаргу.

Позиція апеляційного суду була наступною.
Факт отримання кредитних коштів Клієнтом не заперечується.

При цьому Клієнт не погоджується, що саме з «Умовами та правилами надання банківських послуг», «Правилами користування платіжною карткою», та «Тарифами Банку», які долучені до позовної заяви, він був ознайомлений, оскільки на них відсутній його підпис.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, згідно до ст.81 ЦПК України.

Банком доводи Клієнта не спростовано, не надано докази, що Клієнт був ознайомлений з саме з тими умовами та правилами надання банківських послуг, на які послався Банк.

З тих самих підстав суд зазначив, що не підлягають застосуванню базова ставка в місяць за тратами здійсненими з 01.09.2014 року 2,9 %, з 01.04.2015 р. 3,6%, оскільки дані істотні умови договору не узгоджені сторонами.

Позовні вимоги банку є доведеними лише в частині стягнення заборгованості за кредитом в розмірі 452,51 грн.

З цих підстав рішення районного суду було скасовано та ухвалено нове рішення, яким було стягнуто 452 грн 51 коп. заборгованості з кредиту.

Результат:
стягнення судом значно меншої суми заборгованості з кредиту, ніж просив Банк.

інші випадки з практики