Коротко про справу

Клієнт одноосібно прийняв спадщину.

Через 3 роки рідний брат клієнта звернувся до суду з заявою про поновлення строку для прийняття спадщини.

Клієнт був проти.

Результат:
Позитивне для клієнта рішення суду – іншому спадкоємцю було відмовлено в поновленні сроків для прийняття спадщини.

Справа №392/1478/16-ц

Позовна заява мотивована тим, що після смерті матері відкрилась спадщина, яка складається із земельної ділянки.

Для оформлення спадщини він звернувся до районної державної нотаріальної контори, проте йому було відмовлено у зв`язку із тим, що пропущено шестимісячний строк для прийняття спадщини.

Посилаючись на те, що визначений законом строк ним було пропущено у зв`язку із сімейними та побутовими труднощами та з урахуванням викладеного, просив суд визначити додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини.

Рішенням районного суду від 02 серпня 2017 року в задоволенні позову відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду від 17 жовтня 2017 року рішення районного суду від 02 серпня 2017 року скасовано та ухвалено нове рішення про задоволення позову.

У листопаді 2017 року подано до касаційну скаргу. Касаційна скарга мотивована тим, що судом апеляційної інстанції не в повному обсязі досліджено всі обставини справи, не взято до уваги доводи та докази сторін у справі, у зв`язку із чим неправильно застосовано норми матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи судом апеляційної інстанції та помилкового скасування рішення суду першої інстанції.

Відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК України за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

За змістом цієї статті поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини вважаються причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини.

Якщо у спадкоємця не було перешкод для подання заяви, а він не скористався правом на прийняття спадщини через відсутність інформації про смерть спадкодавця, то правові підстави для визнання додаткового строку для прийняття спадщини відсутні.

Вирішуючи питання про визначення особі додаткового строку, суд повинен дослідити поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини.

При цьому необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій.

Аналогічна правова позиція висловлена в постанові Верховного Суду України
від 14 вересня 2016 року № 6-1215цс16, в якій були встановлені подібні правовідносини та аналогічні фактичні обставини.

Суд першої інстанції, дослідивши докази у справі й надавши їм належну оцінку в силу вимог статей 10, 60, 212 ЦПК України у редакції, чинній на час розгляду справи, вирішуючи питання про визначення позивачеві додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини, враховуючи те, що поважними причинами є причини, пов`язані з об`єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій, дійшов правильного висновку, що сімейні та побутові труднощі як причина пропуску строку для прийняття спадщини не може бути визнана поважною, оскільки сама по собі ця обставина без встановлення інших об`єктивних, непереборних, істотних труднощів на вчинення дій щодо прийняття спадщини не свідчить про поважність пропуску зазначеного строку.

Оскільки під час дослідження доказів та встановлення фактів у справі, судом першої інстанції не були порушені норми процесуального права, правильно застосовані норми матеріального закону, тому рішення суду є законним і обґрунтованим.

інші випадки з практики