Згідно положень Закону № 891-IX від 15.09.2020 (в редакції Закону №1349-IX від 19.03.2021, що вводиться в дію з 14.07.2021) внесено зміни до Закону України “Про споживче кредитування”.

Починаючи з 14.07.2021 до кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що становить від одного до трьох місяців, застосовується особливий порядок відповідальності споживача за договором про споживчий кредит, врегульований статтею 21 Закону України “Про споживче кредитування”.

Що це означає?

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

 

•  По-перше, споживчий кредит – грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов’язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. Це визначення закріплено в статті 1 Закону України “Про споживче кредитування”.

• У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.

• Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

• Сукупна сума неустойки (штраф, пеня) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

• За порушення виконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, процентна ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів не можуть бути змінені у бік погіршення для споживача.

Відтепер, з 14.07.2021 сукупна сума неустойки (штрафу, пені) та інших платежів, що підлягають сплаті споживачем за порушення виконання його зобов’язань на підставі договору про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, не може перевищувати розміру подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором.

Як бути із процентами та неустойками по споживчим кредитам, які були укладені раніше, тобто до 14.07.2021.

Згідно статті 5 Цивільного кодексу України акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності.

Акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або скасовує цивільну відповідальність особи.

Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов’язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

Тому чи будуть застосовуватись ці зміни по споживчим кредитам, які були укладені раніше, тобто до 14.07.2021, вирішуватиме суд.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: