Не станьте жертвою обману при укладенні договору споживчого кредиту

Коли особа приймає рішення про оформлення кредиту в того чи іншого
кредитодавця, вона керується перш за все інформацією, яку кредитодавець розміщує у
засобах масової інформації, в мережі інтернет, рекламних буклетах тощо.

Однак часто має місце ситуація, коли отримавши на руки договір кредиту, особа виявляє, що умови, зазначені в договорі різняться від заявлених раніше в рекламних
оголошеннях.

Згідно законодавства, до укладення договору споживчого кредиту, кредитодавець
повинен надати споживачу інформацію, яка називається паспортом споживчого кредиту.

Вона надається у паперовій або електронній формі, де повинно бути зазначено дату надання такої інформації та термін її актуальності.

Як себе захистити в цьому випадку:

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Розглянемо випадок, коли споживач отримав кредит, під час оформлення якого кредитодавцем не було надано інформацію про умови кредитування або надано недостовірну, неповну, незрозумілу або суперечливу інформацію про умови кредитування.

Паспорт споживчого кредиту повинен містити досить об’ємну інформацію, зокрема повинно бути зазначено найменування та місцезнаходження кредитодавця, тип кредиту, суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту, тип процентної ставки, порядок її обчислення, та багато іншої інформації переліченої в частині 3 статті 9 Закону України “Про споживче кредитування”.

Також кредитодавець повинен ознайомити споживача з розрахунком платежів.

Тому, коли Ви отримали інформацію про умови кредитування на сайті кредитодавця, а потім дізнались, що умови наданого кредиту інші – ви можете скористатись правом, передбаченим частиною 12 статті 9 Закону України “Про споживче кредитування”, і вимагати від кредитодавця привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації.

Згідно частини 12 статті 9 Закону України “Про споживче кредитування”, споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної інформації або надання її в
неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення.

Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.

У випадку відмови, ви можете звернутись до суду з позовом про визнання договору недісним укладеного під впливом обману.

Для того, щоб скористатись цим правом, Вам треба зібрати докази про те, що вас, як споживача було введено в оману, тому що інформація про умови кредитування, розміщена на сайтах, рекламних буклетах, засобах масової інформації, відрізняється від умов договору кредиту, а також, що важливу інформацію про умови кредитування було викладено мілким шрифтом, в різних форматах, що ускладнювало прочитання умов кредитування тощо.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: