Згідно положень пункту «В» частини 2 статті 26 закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», військовослужбовці строкової військової служби звільняються із служби за сімейними обставинами – у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Розберемо детальніше, якими можуть бути ці сімейні обставини згідно статті 17 закону України «Про військовий обов’язок та військову службу»:

 •    якщо строковик має непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

 •    якщо строковик має неповнолітніх (малолітніх) рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

 •     дитину віком до трьох років, двох і більше дітей,  вагітну дружину;

 •     у разі якщо призову на строкову військову службу підлягало кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

 •    для здобуття освіти на весь період навчання, які навчаються: у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу; у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти; у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти; у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання; в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;

 •    у разі переведення строковиків, які навчаються у закладах вищої чи фахової передвищої освіти з денною формою навчання, для навчання в інший заклад вищої чи фахової передвищої освіти;

 •    педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю;

 •    керівникам, медичним та фармацевтичним працівникам закладів охорони здоров’я, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у закладах охорони здоров’я;

 •    священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя;

 •     особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю;

 •    поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань – на весь період їх служби;

 •    співробітникам Служби судової охорони – на весь період їх служби.

 •     призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

Як скористатись таким правом?

Необхідно написати на ім’я начальника військової частини рапорт на звільнення. До рапорта додати докази, які дають право на звільнення.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: