Про боргову розписку

07 лютого 2022 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в рамках справи № 753/97/20, провадження № 61-9350св21 (ЄДРСРУ № 103039092) досліджував питання щодо процедури стягнення по борговим розпискам.

Верховний Суд звернув увагу, на те що факт отримання коштів в борг підтверджує не будь-яка розписка, а саме розписка про отримання коштів, зі змісту якої можна встановити, що відбулася передача певної суми коштів від позикодавця до позичальника.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до частин першої та другої статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.
Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).

Відповідно до частини другої статті 1047 ЦК України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно із статтею 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Згідно частини першої статті 1049 ЦК України позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Отже, досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти їх справжню правову природу, незважаючи на найменування документа, і залежно від установлених результатів робити відповідні правові висновки.

Розписка про отримання в борг грошових коштів є документом, який боржник видає кредитору за договором позики, підтверджуючи як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання від кредитора певної грошової суми або речей.

Важливим є те, що за усталеною судовою практикою не може доводитися показаннями свідків виконання цих зобов`язань.

Треба знати, що наявність оригіналу боргової розписки у кредитора, свідчить про те, що боргове зобов’язання не виконане.

Робимо ВИСНОВОК:  перед тим, як надати гроші в борг, треба юридично правильно скласти документи (договір позики, боргову розписку та акт приймання-передачі готівки), щоб потім не виникало сумніву щодо факту отримання коштів в борг.
І якщо вже повернули борг, то обов’язково отримайте назад свою боргову розписку, а також складіть акт приймання-передачі готівки.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: