Пенсія за вислугу років військовослужбовцям та прирівняним особам з урахуванням вислуги років в пільговому обчисленні.

Згідно положень ст.1 закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Закон №2262-ХІІ), право на довічну пенсію за вислугу років мають: особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особи, які мають право на пенсію за цим Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції та на службі на посадах начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Багато таких осіб в силу особливостей проходження ними служби мають право на пільгове обчислення вислуги років, що передбачено, зокрема, Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.1992 №393, Наказом МОУ від 14.08.2014  №530.

Наприклад, що особливо актуально сьогодні, згідно зазначених нормативних актів, до вислуги років зараховуються один місяць служби за три місяці:

  • участь у бойових діях у воєнний час;

  • час перебування під вартою, час відбуття покарання в місцях позбавлення волі та висилки військовослужбовців, безпідставно притягнутих до кримінальної відповідальності, безпідставно репресованих і надалі реабілітованих;

  • час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

  • період проходження служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

  • час проходження служби, протягом якого особа брала участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів тощо…

Крім того, окремими нормативно-правовими актами передбачено право на обчислення в пільговому розмірі вислуги років для інших осіб, прирівняних до військовослужбовців, а також співробітників органів внутрішніх справ та Національної поліції.

Таким чином, багато військовослужбовців та прирівняних до них осіб мають вислугу, з додаванням обчисленої в пільговому розмірі, понад 25 років (з урахуванням поступового збільшення вимог до вислуги років станом на день звільнення, починаючи з 1.10.2011), що дає їм право на призначення пенсії за вислугу років.

Однак органи Пенсійного фонду України призначають пенсію за вислугу років, виходячи з вислуги років лише у календарному обчисленні і не беруть при визначенні права особи на пенсію до уваги вислугу років в пільговому обчисленні. Єдиної правозастосовчої судової практики з таких спорів раніше не було.

Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного адміністративного суду у постанові від 03 березня 2021 року (справа №805/3923/18-а) відступив від правових висновків, викладених, зокрема у постановах Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 19 вересня 2018 року у справі №725/1959/17, від 27 березня 2018 року у справі №295/6301/17 і з метою приведення судової практики до єдиного тлумачення та застосування норм Закону №2262-XII у частині призначення пенсії за вислугу років, зробив висновок про те, що основним актом, на підставі якого здійснюється обчислення періоду проходження військової служби для зарахування його до стажу є Закон №2262-XII. Пільгове обчислення періоду проходження військової служби є похідним від визначальної підстави і може визначатись іншими підзаконними нормативно-правовими актами, зокрема, Постановою №393. Можливість пільгового обчислення вказаного періоду пов`язується, насамперед, зі спеціальним статусом, якого особи набули в результаті виконання відповідної роботи, яка визначена у законодавчому порядку.

Ця позиція також була підтримана у постанові Судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 14 квітня 2021 року у справі №480/4241/18 та у ній сформовані такі правові висновки: передбачені статтею 17-1 Закону №2262-ХІІ пільгові умови призначення пенсій відповідно до Порядку №393 полягають в пільговому (кратному) зарахуванні вислуги років. При цьому, таке зарахування не є самостійним видом вислуги і не конкурує з її календарним обчисленням, а є лише пільговим зарахуванням уже наявної вислуги. Фактична тривалість вислуги при такому зарахуванні не змінюється, а лише зараховується на пільгових (кратних) умовах. Завдяки такому зарахуванню необхідну кількість років для призначення пенсії за вислугу років особа набуває швидше, порівняно із зарахуванням вислуги на загальних (не пільгових) умовах, що і становить природу пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за Законом №2262-ХІІ.

Отже, особи мають право на призначення пенсії за нормами Закону №2262-ХІІ, виходячи з вислуги років в пільговому обчисленні.

Згідно частин 5 та 6 закону України «Про судоустрій і статус суддів», висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Оскільки органи ПФУ добровільно не призначають пенсії за вислугу років виходячи з вислуги років в пільговому обчисленні, особі доводиться звертатися за захистом свого права до суду.

При правильному оформленні позовної заяви та інших процесуальних документів правозастосовча практика складається на користь людини.

Дізнатися про власний розмір вислуги років, обчислений в календарному та пільговому розмірі, особа може в уповноваженому органі (структурному підрозділі), який здійснює підготовку документів, необхідних для призначення пенсій Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Служби судової охорони, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, і т.д, за останнім місцем служби. Цей орган здійснює прийом заяви та оформлення документів особи і передає їх до органу ПФУ.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: