Згідно закону України

Українським законодавством передбачено такий вид пенсії, як за «вислугу років»

За нормами ст.ст. 54, 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» :

 для працівників за рядом професій та посад, як то працівники медицини, освіти, соціального забезпечення, авіації, залізниці, геологорозвідувальних експедицій, лісозаготівлі, флоту, спорту та культури тощо, а також військовослужбовці та прирівняні до них особи, згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Для цієї категорії працівників законодавством передбачено пільгові умови виходу на пенсію за вислугу років з обов’язковою умовою відпрацювання певного періоду спеціального стажу за відповідною професією (залежно від вікового цензу та просто незалежно від віку).

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Спеціальний стаж – це період роботи в певних умовах праці чи на посадах, з якими законодавець пов’язує пільгове (або за особливими правилами) пенсійне забезпечення.

Вислуга років є видом спеціального стажу. Це період виконання особливого роду трудової діяльності, коли до особи, яка її здійснює, пред’являють особливі вікові, а також підвищені психічні та фізичні вимоги, при тривалому виконанні якої особа втрачає відповідну професійну працездатність.

Отримання пенсії за вислугу років до досягнення передбаченого законодавством пенсійного віку (60 років) виключає право пенсіонера на подальшу роботу за спеціальністю, що дає право на отримання пенсії за вислугу років.

Тобто, до досягнення загального пенсійного віку такий пенсіонер робить вибір: чи отримувати пенсію за вислугу років, чи продовжити працювати за спеціальністю.

На практиці виявляється, що оформивши право на пенсію за вислугу років, пенсіонер стикається з тим, що розмір пенсії виявляється недостатнім для задоволення життєвих та побутових потреб, оскільки розмір страхового стажу на момент оформлення пенсії за вислугу років не дуже значний.

Тому, зачасту пенсіонер знову змушений виходити на роботу за професією і виплата пенсій за вислугу років відповідно припиняється.

Через певний час людина досягає пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України ‘Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування‘ (наразі 60 років) і звертається до органів Пенсійного Фонду України за оформлення пенсії за віком. Часто після призначення пенсії за вислугу років до призначення пенсії за віком проходить близько 8-10 років.

Отримавши першу пенсію за віком, особа з розчаруванням виявляє, що розмір пенсійної виплати все одно нижче очікуваного.
Однак мало хто знає, чому так відбувається.

Справа в тому, що під час призначення пенсії за віком у випадку, якщо раніше особі призначалась пенсія за вислугу років, органи Пенсійного Фонду України розглядають це не як нове призначення, а як переведення особи з одного виду пенсії на інший, тому застосовують для розрахунку показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні той самий, що було застосовано під час призначення пенсії за вислугу років кілька років тому.

Натомість, при первинному призначенні пенсії за віком має бути застосовано показник середньої заробітної плати за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Для кожного пенсіонера різниця в розмірі пенсійної виплати при застосуванні «старого» та «нового» показника середньої заробітної плати буде індивідуальною, в залежності від їхніх власних індивідуальних коефіцієнтів стажу та заробітку.

Однак, як показує практика, різниця складає від 25 до 40%.

Численна судова практика (в тому числі рішення Верховного Суду) доводить, що не можна вважати переведення з пенсії за вислугу років на пенсію за віком переведення з виду на вид в межах одного Закону ‘Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування‘.

Цей Закон передбачає лише три види пенсії: за віком, по інвалідності, по втраті годувальника.

А пенсія за вислугу років призначається за нормами іншого закону («Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»), тому призначення пенсії за віком необхідно вважати первинним призначенням і, відповідно, застосовувати під час її призначення показник середньої заробітної плати (доходу) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії за віком.

Суди в даному випадку захищають право пенсіонера на отримання пенсійної виплати в більш вигідному розмірі.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: