Ми раніше розповідали в публікаціях на нашому сайті за:

  • грудень 2021 року «Перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком», та в

  • березні 2023 року«Перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком 2023»

    що пенсіонери, яким було раніше призначено пенсію за вислугу років згідно ст.ст. 52, 54, 55 закону України «Про пенсійне забезпечення» або закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», під час призначення пенсії за віком стикаються з тим, що розмір їх пенсії або залишається незмінним, в разі, якщо після призначення пенсії за вислугу років особа не працювала, або збільшується незначною мірою тільки за рахунок набутого після призначення пенсії страхового стажу у випадку, якщо особа після призначення пенсії за вислугу років працювала.

В попередніх публікаціях ми розповідали про особливості, які необхідно враховувати під час переходу з пенсії за вислугу років на пенсію за віком.
У березні 2024 році відбулася чергова індексація пенсій, а також затверджено показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2023 рік, у зв’язку з чим різниця між пенсією за віком, яку в 2024 році нарахує орган ПФУ при переведенні з пенсії за вислугу років, та тим розміром пенсії за віком, на який особа дійсно має право згідно норм законодавства, становитиме 69,61%.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Вважаємо за необхідне пояснити цю «математику» в деталях. Основний розмір пенсії розраховується за формулою: П = Зс х Кзп х Кст, де Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;
Кзп – індивідуальний коефіцієнт заробітної плати особи;
Кст – коефіцієнт страхового стажу особи.
Для всіх пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2017 року, застосовується проіндексована Зс – середня заробітна плата (дохід) в Україні за 2014, 2015, 2016 роки в розмірі 7994,47 грн. При цьому, щорічно в березні індексується не власне пенсія особи, а саме середня заробітна плата, з якої здійснюється нарахування.
Кзп та Кст – індивідуальні для кожної особи. Для прикладу візьмемо коефіцієнт зарплати в розмірі Кзп = 1,5. Коефіцієнт стажу візьмемо Кст = 0,4 (для 40 років стажу).

Якщо особа оформила пенсію за вислугу років до 2017 року, то орган ПФУ при переведенні на пенсію за віком обчислить її основний розмір наступним чином:
П = 7994,47 грн х 1,5 х 0,4 = 4796,68 грн.
І не має значення, чи отримувала людина пенсію за вислугу років, чи вийшла на роботу за спеціальністю і таку пенсію не отримувала. Із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2021, 2022, 2023 роки, який становить 13559,41 грн,
розрахунок пенсії буде наступним:
П = 13559,41 грн х 1,5 х 0,4 = 8135,65 грн.
Різниця в даному випадку становить 3338,97 грн.

Річ у тім, що органи Пенсійного Фонду України розглядають перехід з пенсії за вислугу років на пенсію за віком не як нове призначення, а як переведення особи з одного виду пенсії на інший в межах ч. 3 ст. 45 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Цією статтею дійсно передбачено, що переведення особи з виду на вид проводиться із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перерахунку) попереднього виду пенсії. Однак цим Законом передбачено призначення трьох видів пенсії: за віком, по інвалідності, по втраті годувальника. Саме переведення в межах цих видів і регулюється ч. 3 ст. 45 Закону.
Верховний Суд у постановах по справах №№876/5312/17, К/9901/1071/17, 359/4777/17, 133/476/15-а та ін. дійшов висновків про те, що при переведенні з пенсії за вислугу років, призначеної згідно Закону №2262-ХІІ або №1788-XII, які передбачають інші підстави та порядок призначення пенсій, на пенсію згідно Закону №1058-IV має місце саме призначення пенсії за віком, а не переведення згідно частини третьої статті 45 Закону №1058-IV.

Неможливо не погодитись із висновками Верховного Суду, тим паче зогляду на те, що виплата пенсій за вислугу років компенсується Пенсійному фонду за рахунок коштів Державного бюджету, що свідчить про нестрахову природу цього виду пенсії. Ця пенсія є видом додаткової державної гарантії для певного кола працівників за роботу, при тривалому виконанні якої особа втрачає відповідну професійну працездатність. Натомість, частиною 1 статті 9 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що регулює порядок призначення саме страхових пенсії, передбачено призначення за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі таких пенсійних виплат, як пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв`язку з втратою годувальника. Отже переведення на пенсію за віком з пенсії за вислугу років необхідно вважати новим призначенням і застосовувати середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за пенсією за віком.

Статтею 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» передбачено, що висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, а також враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. Однак органи ПФУ не надто на це зважають…

Бажано, щоб людина розібралася з ситуацією ще до звернення до органу ПФУ за пенсією за віком, оскільки працівник ПФУ формує заяву про переведення на пенсію за віком із формулюванням «прошу пенсію перерахувати» і дає таку заяву пенсіонеру на підпис. В такому випадку необхідно вручну перекреслити слово «перерахувати» і написати «призначити». Ще краще звернутися із заявою через вебпортал ПФУ і сформувати її правильно.

Також необхідно пам’ятати, що законодавством передбачено шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, який рахуватиметься від дня, коли особа дізналася про розмір обчисленої органом ПФУ пенсії за віком. В іншому випадку суди задовольняють вимоги за шестимісячний строк перед зверненням до суду. Тому краще робити все вчасно.

Ми готові надати всю необхідну допомогу під час оформлення пенсії за віком: від консультацій та подання заяв до органу ПФУ до супроводу відповідної справи в суді та під час виконання рішення суду.

Для отримання он-лайн допомоги адвоката телефонуйте