Штраф та пеня,
як додаткова відповідальність за прострочення сплати аліментів

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Якщо існує заборгованість по сплаті аліментів, отримувач має право звернутись до суду з позовом про стягнення пені з платника аліментів.

Розрахунок пені робиться самостійно на підставі відомостей про наявну заборгованість. Як правило, ці відомості надає державний виконавець, який проводить стягнення за виконавчим листом чи судовим наказом.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:


Закон передбачає, що у разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки або пені у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості.

Як розрахувати пеню


Нарахування пені дозволяє в більшій мірі захистити право дитини на отримання аліментів.

Пеня за прострочення сплати аліментів повинна нараховуватися на всю суму несплачених аліментів за кожен день прострочення її сплати.

Розбреремо приклад:

“Заборгованість по аліментах: 
1500 грн. — за вересень 2020 року; 1500 грн. — за жовтень 2020 року. Позов про стягнення пені пред’явлений 30 листопада 2020 року.

Розрахунок: 
1500 х 1% х 61 = 915 грн, де 61-кількість днів прострочення у вересні-жовтні;
1500 х 1% х 30 = 450 грн, де 30-кількість днів прострочення у листопаді;
загальна сума пені за вересень-листопад 2020р. складатиме:  1365 грн. = 915 грн. + 450 грн.

 

Додатково, пунктом 14 статті 71 Закону України “Про виконавче провадження” передбачено відповідальність за прострочення сплати аліментів:

  • за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів;

  • за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 30 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів;

  • за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 50 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів;

  • у подальшому, постанова про накладення штрафу в розмірі, визначеному абзацом першим цієї частини, виноситься виконавцем у разі збільшення розміру заборгованості боржника на суму, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік.

У разі застосування до особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду, заходів, передбачених вищезазначеними положеннями Закону, максимальний розмір пені буде дорівнювати різниці між сумою заборгованості та розміром застосованих заходів примусового виконання, передбачених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону України “Про виконавче провадження”.

Суми цих штрафів стягуються з боржника і перераховуються отримувачу аліментів.

Тому для нарахування боржнику штрафу за наявну заборгованості зі сплати аліментів, отримувачу слід звертатись до виконавця, який виконує судове рішення.

В разі незгоди із діями державного виконавця, ви можете оскаржити його дії або бездіяльність до суду.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: