Розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

Стягнення аліментів у твердій грошовій сумі дозволяє забезпечити більшу стабільність щодо утримання дитини.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Під час вирішення питання щодо розміру аліментів враховувуються:

  • стан здоров`я та матеріальне становище як дитини, так і платника аліментів;

  • наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина;

  • інші обставини, що мають істотне значення, через призму принципу найкращих інтересів для дитини.

Стаття 184 Сімейного Кодексу України надає можливість призначення аліментів у твердій грошовій сумі в наступних випадках:

  • платник не має постійного доходу;

  • платник має частину доходу в натуральній формі;

  • дохід платника постійно змінюється.
Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

 Для кращого розуміння:
                розмір аліментів, визначених у твердій грошовій сумі, може бути будь-якого розміру, ніяких обмежень щодо цього законодавством не встановлено, однак він не може бути меншим прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Позовна заява подається до суду за місцем проживання дитини.

Зверніть увагу, що треба зібрати якнайбільше доказів, що свідчать про кількість витрат на дитину.

Такими доказами є довідки з навчальних закладів, докази витрат на придбання продуктів харчування, оплату медичних препаратів тощо.

Також треба отримати якомога більше інформації про доходи платника.

Цими доказами можуть бути: інформація з Державного реєстру речових прав на майно, інформація з банків про оплату дороговартісних кредитів, відомості про наявність технічних засобів чи авто.

Також важливо, чи здійснює платник аліментів підприємницьку діяльність та які доходи отримує від цієї діяльності.

Якщо офіційно витрати платника перевищують його заробіток чи дохід, можливо, це свідчить про приховування додаткових джерел доходів.

Однак не треба забувати про рівність обов`язку кожного з батьків по забезпеченню дитині необхідного матеріального утримання, наявності істотних обставин, які могли б впливати на виконання відповідачем своїх батьківських обов`язків, наявності стабільного доходу, а отже, і можливості сплачувати аліменти, з урахуванням його матеріального стану, інтересів та потреб дитини.

Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, може бути згодом збільшений чи зменшений судом на вимогу як платника, так і одержувача аліментів.

Відповідно до частини 2 статті 184 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: