Що забороняється колекторам

В Україні вперше з’явилося чітке законодавче регулювання роботи колекторських компаній та кредитодавців під час врегулювання простроченої заборгованості.

Згідно нової редакції Закону України “Про споживче кредитування” колектори повинні дотримуватися вимог до етичної поведінки під час взаємодії зі споживачем.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Колекторам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

 • здійснювати дії, що посягають на особисту гідність, права, свободи та власність споживача, його близьких осіб, використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні дії стосовно зазначених осіб;

 •  вводити споживача та його близьких осіб в оману, у тому числі відносно: розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, які настануть для споживача та таких осіб у випадку невиконання умов договору;

 • передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування тощо;

 •  з власної ініціативи взаємодіяти зі споживачем, його близькими особами більше двох разів на добу (крім випадків додаткової взаємодії за їхньою власною ініціативою) та у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

 •  приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу чи іншим особам;

 • використовувати функцію автоматичного додзвону до споживача протягом більше ніж 30 хвилин на добу;

 • будь-яким чином повідомляти третіх осіб – осіб, які не є сторонами договору про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з третіми особами;

 • вимагати від близьких осіб чи роботодавця споживача прийняти на себе зобов’язання стосовно простроченої заборгованості;

 • вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, його близьких осіб;

 • вимагати погашення заборгованості у інший спосіб, ніж це передбачено законом або договором тощо.

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, споживач має право подати скаргу до Національного банку України.

За результатами розгляду скарги застосовуються наступні заходи впливу:

 • письмове застереження;

 • накладення штрафу на кредитодавця, нового кредитора та/або колекторську компанію;

 • тимчасове заборонення колекторській компанії здійснювати врегулювання простроченої заборгованості;

 • виключення відомості про колекторську компанію з реєстру колекторських компаній;

 • тимчасове зупинення або відкликання (анулювання) ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Національний банк України застосовує заходи впливу, передбачені цією частиною, з дотриманням принципів співмірності, врахування характеру та обставин вчинення
порушення, причин, що зумовили вчинення такого порушення, заходів, вжитих для запобігання порушенню та його усунення, а також врахування наслідків порушення.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: