Ім’я необхідно людині для реалізації цивільних прав і обов’язків.

Право на ім’я фізичної особи включає наступне:

 • право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм ім’ям;

 • право вимагати від інших осіб звертатися до особи відповідно до її імені;

 • право на псевдонім;право вимагати припинити незаконне використання свого імені, а також будь-які інші його порушення.

З 1 січня 2021 року набув чинності Закон України від 03.11.2020 р.№942 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо права фізичної особи на зміну по батькові». Законом дозволено фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та ім’я, а й по батькові.

Заяви про зміну імені, прізвища, власного імені, по батькові, громадян України, які проживають на території України, приймає, розглядає, а також веде їх облік відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем їх проживання.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

В яких випадках відбувається зміна імені, прізвища, власного імені, по батькові дитини:

 • це може зробити сама дитина, яка досягла 16 років;

   

 • дитина, яка досягла 14 років, за згодою батьків чи згодою піклувальника, якщо щодо такої особи встановлене піклування;

   

 • у разі зміни прізвища обома батьками змінюється і прізвище дитини, яка не досягла семи років;

 • у разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за її згодою;

   

 • у разі зміни прізвища одного з батьків, прізвище дитини може бути змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини, яка досягла семи років;

   

 • за заявою батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла чотирнадцяти років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків;

   

 • у разі заперечення одним із батьків щодо зміни прізвища дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом

Зупинимось на випадку, коли відсутнє порозуміння батьків щодо зміни прізвища їхньої малолітньої дитини.

Часто подібні питання виникають після розірвання шлюбу, коли один з батьків, з яким залишилась проживати дитина, вирішує змінити прізвище малолітньої дитини. Причинами такого рішення часто стає обставина, коли той з батьків, з ким залишилась проживати дитина, повторно бере шлюб і бажає, щоб усі члени нової сімї мали однакове прізвище. Також буває, що мати дитини бажає, щоб у дитини було її дівоче прізвище тощо. Однак для зміни прізвища дитини у випадку спору між батьками недостатньо лише бажання однієї із сторін. Мають бути й інші поважні причини для такого важливого кроку, який матиме в майбутньому чимало наслідків в першу чергу для дитини.

Якщо все-таки рішення про зміну прізвища прийнято, починати треба з подання відповідної заяви до органів опіки та піклування. Рішення органу опіки та піклування є обов’язковим до виконання, якщо протягом десяти днів від часу його винесення не було оскаржене до суду.

При вирішенні спору в судовому порядку беруться до уваги виконання батьками своїх обов’язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни прізвища в першу чергу інтересам самої дитини.

Слід пам’ятати, що прізвище дитини, яка досягла семи років, змінюється за згодою дитини.

Під час судового розгляду таких справ увага приділяється наявності заборгованості зі сплати аліментів, доказам, які підтверджують, що відповідач не бере участі у вихованні дитини та не забезпечує дитині належні умови для здорового зростання і духовного та фізичного розвитку, не намагається забезпечити належного медичного обслуговування, а також своїм негативним ставленням до позивача негативно впливає на дитину. Крім того, у подібних спорах є важливою тривалість перебування особи, яка вирішила змінити прізвище дитини, у шлюбі з її теперішнім чоловіком чи жінкою.

Як свідчить судова практика, недостатнім є посилання на те, що малолітня дитина живучи в новій сім’ї, де всі мають інше однакове прізвище, створить собі відчуття неповноцінності в сім’ї, що може призвести в подальшому до непорозуміння та труднощів у спілкуванні між оточуючими людьми. На думку суддів, ці доводи не можуть вважатися незвичайними обставинами, що створилися у житті дитини.

Як і в будь-якому спорі, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Тому, перед тим, як розпочати справу щодо зміни прізвища малолітньої дитини, треба перш за все зрозуміти, що зміна прізвища відбудеться виключно в інтересах самої малолітньої дитини, а не через інші приватні переконання.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: