Дружина і чоловік мають право поділити спільне майно за взаємною згодою.

У разі такого поділу частки дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Відповідно до законодавства України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них з поважної причини, як то навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо, не мав самостійного заробітку чи доходу.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:

Треба пам’ятати, що до складу майна, яке підлягає поділу, входить також рухоме майно та грошові кошти.

Головна перевага поділу майна в договірному порядку – це можливість відступити від рівності часток подружжя, можливість сторін самостійно визначити, кому у власність перейде те чи інше майно. Сторони можуть врахувати особисту прив’язаність до речей, потреби кожного з подружжя та дітей тощо.

Судова тяганина явно не сприяє налагодженню дружніх відносин між сторонами. При вирішенні справи в судовому порядку зазвичай залишається лише один переможець, а інший – переможений, ще частіше невдоволеними залишаються обидві сторони. Тому врегулювання питання щодо поділу майна в договірному порядку допомагає не лише віднайти взаємовигідне рішення, а й навчитися будувати конструктивний діалог та йти на компроміси.

При врегулюванні питань щодо поділу майна подружжя в договірному порядку витрати носять одноразовий характер, а підписання та нотаріальне посвідчення договору може зайняти буквально пару годин.

Після укладання договору спільне майно розподіляється між подружжям, в результаті чого спільна власність припиняється.

Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має посвідчуватися нотаріально.

Водночас законодавство не містить спеціальних норм щодо форми договору, предметом якого не є нерухоме майно. У таких випадках слід керуватися загальними правилами, які визначені Цивільним кодексом України. Практика ж йде таким шляхом, що всі договори про поділ майна подружжя, незалежно від його предмету, посвідчуються нотаріально.

Під час укладення договору необхідно встановити обсяг спільного нажитого майна, джерела його придбання та вартість. У договорі зазначається перелік майна, яке переходить в особисту приватну власність до кожного з подружжя, а також механізми здійснення та оформлення передачі майна, терміни його передачі.

Розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналіз судової практики показує, що підставою для визнання договору про поділ майна подружжя недійсним може бути порушення в договорі принципу рівності часток та/або помилки щодо обставин, які мають істотне значення.

Неправильне сприйняття особою фактичних обставин під час укладення договору про поділ майна подружжя, який був укладений за добровільною згодою сторін, ознайомлених з його змістом, не є підставою для визнання договору про поділ майна подружжя недійсним. Посилання однієї з сторін на незнання того, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, не може бути визнано помилкою, оскільки незнання закону чи його неправильне тлумачення однією зі сторін не може бути підставою для визнання правочину недійсним.

Порушення принципу рівності часток подружжя при укладенні договору про поділ майна за ст. 69 СК передбачає можливість сторін відступити від рівності часток подружжя у спільно набутому майні за час шлюбу.

Отже, укладаючи договір про поділ майна подружжя, не варто намагатися економити на обов’язкових платежах чи залишати якесь майно поза увагою.

Пам’ятайте, що для уникнення в майбутньому судових спорів з приводу розірвання або визнання недійсним договору, необхідно узгодити всі питання поділу майна заздалегідь під час укладення такого договору.

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: