Частими є судові спори, пов’язані із визначенням місця проживання дитини. При підготовці справи до суду слід з’ясовувати досить суттєву обставину: чи мав місце факт вчинення одним із батьків домашнього насильства стосовно дитини чи за присутності дитини.

 Факт вчинення домашнього насильства підтверджується судовим рішенням по справі про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо домашнє насильство призвело до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, то настає кримінальна відповідальність за статтею 126-1 Кримінального Кодексу України. В такому разі винність у скоєнні злочину буде підтверджена вироком суду.

Також за фактом вчинення домашнього насильства необхідно повідомляти місцеві органи опіки та піклування,  підрозділи органів Національної поліції України для того, щоб цими установами вживались заходи передбачені статтями 9 та 10 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна он-лайн допомога адвоката, телефонуйте:
Треба пам’ятати:

Між інтересами дитини та інтересами батьків повинна існувати справедлива рівновага, у дотриманні якої особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків.

При визначенні основних інтересів дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збереження її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особливо непридатною або явно неблагополучною; по-друге, у якнайкращих інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, спокійному та стійкому середовищі.

Верховний Суд у постанові від 14.12.2023 року по справі №127/20368/21 зробив правовий висновок, що на суд покладено обов’язок при вирішенні спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини враховувати як факти вчинення домашнього насильства стосовно дитини, так і за присутності дитини. Тобто у разі посилання учасників сімейного спору на факти вчинення одним з учасників домашнього насильства обов’язково необхідно перевіряти, будь то домашнє насильство щодо дитини чи за її присутності. Зазначені обставини належить також перевіряти при вирішенні питання про визначення місця проживання дитини.

Підсумовуючи вказане робимо висновок, що якщо суду будуть надані докази про вчинення насильства в сім’ї, то судове рішення про визначення місця проживання дитини навряд чи буде на користь кривдника.

Детальніше з текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115898872

 

Якщо вам складно прийняти рішення і потрібна консультація юриста: