ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ВИРОБНИЧІ ТРАВМИ

Виробничі травми.

Часто мають місце випадки, коли роботодавець намагається уникнути визнання травми виробничою та відмовляє у складанні акта форми Н-1, який дає право на отримання страхового відшкодування.

Виникають складнощі щодо оформлення виробничої травми у працівників, які працювали нелегально.

В такому разі лише в судовому порядку ви зможете захистити свої права, встановити факт перебування у трудових відносинах та отримати належну компенсацію та страхові виплати.

Необхідно пам’ятати про ч.3 статті 43 Конституції України, яка декларує, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом

Професійні захворювання

Якщо Вам чи Вашим близьким було встановлено діагноз і це захворювання підпадає під перелік захворювань, які можна пов’язати з роботою за професією, згідно до Переліку професійних захворювань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 N 1662

Тоді Ви маєте право на отримання страхових виплат в порядку визначеному Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Страхові виплати:
  • Страхова виплата втраченого заробітку, або відповідної його частини, залежно від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності, далі – щомісячна страхова виплата
  • Страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому або членам його сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого
  • Страхова виплата дитині, яка народилася з інвалідністю внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності
  • Страхова витрата на медичну та соціальну допомогу

Порядок встановлення професійного захворювання регулюється низкою нормативних актів, зокрема Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 №337

Якщо у Вас виникли складності чи перешкоди підчас оформлення професійного захворювання, Вам потрібна порада як захистити Ваші права.