Ви отримали судову повістку про стягнення кредиту. Однак Вас здивувала завищена сума боргу.
Перш за все необхідно отримати позовну заяву з додатками, в яких банк повинен чітко викласти розрахунок боргу.

Оскарження заборгованості перед банком.

Наступним кроком для Вас є кваліфікована підготовка відзиву на позовну заяву. У відзиві спеціаліст права, або Ви самі, чітко повинні навести, з чим саме ви не погоджуєтесь і надати докази своїх заперечень. Правильно, коли Ви надасте суду та позивачу свій розрахунок боргу, щоб суду було легше постановити законне рішення.

Пам’ятайте, що позов відносно Вас готували досвідчені фахівці, але не завжди ці вимоги є справедливими та вірними. Банк завжди намагається завищити суму боргу, щоб виправдати свої витрати, пов’язані з розглядом справи в суді та при примусовому виконанні цього рішення. Навіть якщо сума боргу розрахована банком вірно, намагайтесь не залишати справу на «самотьок».
Важливо, що сума боргу з урахуванням штрафних санкцій та комісії не може значною мірою перевищувати суму тіла кредиту..

Постійно контролюйте хід розгляду справи чи по телефону з працівниками суду, чи на сайті «Судова влада України https://court.gov.ua». Намагайтесь вжити заходів по недопущенню передачі справи до примусового виконання, оскільки це знову призведе до збільшення суми боргу. Постійно шукайте діалог із банком, щоб зменшити суму боргу, або розстрочити на якийсь час його виплату.